สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

ที่อยู่ : อาคาร 10 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ :

  • 0-2205-1060
  • 0-2205-1749

โทรสาร : –

เว็บไซต์ : http://www.forensic.police.go.th

Facebook : @ForensicPolice

Scroll Up