สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ที่อยู่ : เลขที่ 507 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ :

  • 0-2287-3101-10
  • Call Center 1178

โทรสาร :

  • 0-2287-1310
  • 0-2287-1516

เว็บไซต์ : http://immigration.go.th

Facebook : @immpolice

Scroll Up