กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

ที่อยู่ : ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2205-1823

โทรสาร : –

เว็บไซต์ : https://www.sbpolice.go.th

Facebook : @SpecialBranchBureau

Scroll Up