ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่อยู่ : เลขที่ 53 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา ยะลา 95000

โทรศัพท์ : 0-7322-0247

โทรสาร :

เว็บไซต์ : http://sochoto.police.go.th

Scroll Up