ตำรวจภูธรภาค 7

ตำรวจภูธรภาค 7

ที่อยู่ : เลขที่ 109 ถนนข้างวัง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000

โทรศัพท์: 0-3424-5990-9

โทรสาร: 0-3424-5987

เว็บไซต์ : http://www.police7.go.th

Facebook : @centerpolice7

Scroll Up