ตำรวจภูธรภาค 5

ตำรวจภูธรภาค 5

ที่อยู่ : เลขที่ 311 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย  อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่  50000

โทรศัพท์ : 0-5314-0000 อัตโนมัติ 7 คู่สาย

โทรสาร :

  • 0-5314-0051
  • 0-5314-0052

เว็บไซต์ : http://www.police5.go.th

Facebook : @Police5Thailand

Scroll Up