ตำรวจภูธรภาค 3

ตำรวจภูธรภาค 3

ที่อยู่ : ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 0-4425-5277

โทรสาร : 0-4425-4234

เว็บไซต์ : http://www.ppr3.go.th

Facebook : @ppr3fanpage

Scroll Up