ตำรวจภูธรภาค 2

ตำรวจภูธรภาค 2

ที่อยู่ : เลขที่ 18/18 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 0-3819-1999 

โทรสาร : 0-3819-1991-2

เว็บไซต์ : http://www.p2.go.th

Facebook : ตำรวจภูธรภาค 2

Scroll Up