ตำรวจภูธรภาค 1

ตำรวจภูธรภาค 1

ที่อยู่ : เลขที่ 29/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0-2537-8585-9

โทรสาร : 0-2936-2179-80

เว็บไซต์ : http://www.p1.go.th

Facebook : @RTP.p1

Scroll Up