กองบัญชาการตำรวจนครบาล

กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ที่อยู่ : เลขที่ 323 อาคารกองบัญชาการตำรวจนครบาลชั้น3 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 0-2282-8209

โทรสาร : 

เว็บไซต์ : https://metro.police.go.th

Facebook : @thaimetropolice

Scroll Up