สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

ที่อยู่ : อาคาร 1 ชั้น 17-19 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2205-3773

โทรสาร : 0-2255-5577

เว็บไซต์ :
 http://opc.police.go.th

Scroll Up