สำนักงานส่งกำลังบำรุง

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

ที่อยู่ : เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์:
0-2241-3341-5

โทรสาร: 0-2241-0885

เว็บไซต์ : http://logistics.police.go.th

Scroll Up