สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

ที่อยู่ : อาคาร 1 ชั้น 13 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 0-2205-3378

โทรสาร: 0-2251-5326

เว็บไซต์ : http://rtpstrategy.police.go.th

Scroll Up