สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่อยู่ : ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์:

  • Call Center 1599 (ร้องเรียนเรื่องทั่วไป)
  • 0-2205-1184 (ร้องเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ)

โทรสาร: 0-2251-3141

เว็บไซต์ : http://www.royalthaipolice.go.th

Facebook : @royalthaipolice

Scroll Up