สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่อยู่ : เลขที่ 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์:

  • แจ้งเรื่องร้องเรียนใหม่ โทร. 1206 (เปิดทำการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นระบบ IVR)
  • ติดตามเรื่องร้องเรียนที่เคยแจ้งไว้แล้ว โทร. 0-2502-6670-80 ต่อ 1904 – 1907
  • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2502-6670-80 ต่อ 1103, 1121

โทรสาร: 0-2502-6875

เว็บไซต์ : http://www.pacc.go.th

Scroll Up