สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุด

ที่อยู่ : เลขที่ 120 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

โทรศัพท์:

  • 0-2142-1436
  • 0-2142-1444

โทรสาร : 0-2143-9546

เว็บไซต์ : http://www2.ago.go.th

Facebook : @pragoth

Scroll Up