สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ที่อยู่ : เลขที่ 25/25 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์:

  • 0-2441-7999
  • 0-2441-0087
  • ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา 0-2441-6400 กด 2 ตลอด 24 ชั่วโมง

โทรสาร: 

เว็บไซต์ : 
http://www.onab.go.th

Facebook : @www.onab.go.th

Scroll Up