สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่อยู่ : เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 

  • 0-2141-8888
  • Call Center 1444

โทรสาร :  0-2143-8510

เว็บไซต์ : https://www.ect.go.th/ect_th

Facebook : @EctThailand

Scroll Up