โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์

โครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ -ธนารักษ์” บนที่ดินราชพัสดุ

กรมธนารักษ์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน บมจ. ธนาคารกรุงไทย และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ -ธนารักษ์” บนที่ดินราชพัสดุ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 20 ไร่ เมื่อคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างแล้ว จึงเปิดให้ประชาชนผู้สูงอายุจองสิทธิโครงการฯ ระหว่างวันที่ 9-30 พฤศจิกายน 63 ราคาห้องพักเริ่มต้น 1.82-2.99 ล้านบาท โดยราคารวมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวนห้องพักอาศัยมีขนาดตั้งแต่ 31.87 ตารางเมตร ราคา 1.99 ล้านบาทต่อยูนิต จนถึงขนาด 49.66 ตารางเมตร ราคา 2.99 ล้านบาทต่อยูนิต รวมทั้งหมด 921 ยูนิต

ระยะเวลาการจอง

 • ระหว่างวันที่ 9 – 30 พฤศจิกายน 63

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 58 ปี ณ วันที่จองสิทธิ และหรือมีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ณ วันที่เข้าพักอาศัยจริง
 • ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ดี
 • ไม่มีโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคในการเข้าพักอาศัย ตามความเห็นของแพทย์
 • ยอมรับเงื่อนไขค่าใช้จ่ายตามที่โครงการฯ กำหนด หรือยอมรับเงื่อนไขการขอสินเชื่อจากธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ

วิธีการจอง

 1. การจองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยให้ผู้สูงอายุหรือตัวแทนแสดงความประสงค์และจัดส่งเอกสารผ่าน
 2. เดินทางไปจองกับเจ้าหน้าที่ ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.เท่านั้น
  • กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม.
  • บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

การคัดเลือก

 • หลังเปิดจองแล้วจะใช้รูปแบบจับฉลาก เพื่อคัดเลือกผู้ได้สิทธิจอง
 • หากมีจำนวนมากพร้อมขยายโครงการเฟส 2 เพิ่มเติม

ราคาห้องพัก

 • ราคาห้องพักเริ่มต้น 1.82-2.99 ล้านบาท โดยราคารวมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • จำนวนห้องพักอาศัยมีขนาดตั้งแต่ 31.87 ตารางเมตร ราคา 1.99 ล้านบาทต่อยูนิต จนถึงขนาด 49.66 ตารางเมตร ราคา 2.99 ล้านบาทต่อยูนิต รวมทั้งหมด 921 ยูนิต
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  • ค่าส่วนกลางประมาณ 4,000 บาทต่อปี แต่มีค่าบริการอาหาร 3 มื้อ
  • ค่าดูแลครบวงจร 30,000 บาทต่อเดือน เพราะมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุด้านต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ พร้อมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการบริหารโครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 และ สป.646 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Scroll Up