กระทรวงพลังงาน แนะนำควรทำอย่างไร เมื่อถังแก๊ส LPG รั่ว

กระทรวงพลังงาน แนะนำควรทำอย่างไร เมื่อถังแก๊ส LPG รั่ว


กระทรวงพลังงาน แนะนำ ในกรณีเมื่อถังแก๊ส LPG รั่ว ในสถานการณ์แบบนี้ทุกท่านจะปฏิบัติอย่างไรได้บ้าง

1️. เมื่อได้กลิ่นแก๊ส ให้รีบสังเกตวาล์วแก๊สและตัวถัง หากหารอยรั่วไม่พบให้นำออกไปวางไว้ในที่โล่ง

2️. ห้ามเปิด – ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต เพราะอาจเกิดประกายไฟ ลุกติดง่าย

3️. เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อทำการระบายไอแก๊สออกข้างนอก

4️. ห้ามจุดไฟในสถานที่เกิดเหตุเด็ดขาด

5️. หากวาล์วแก๊สปิดสนิท แต่ยังมีกลิ่นให้ย้ายถังแก๊สไปในสถานที่เปิดทันที แล้วแจ้งผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไขปัญหา

6️. หากเกิดไฟลุกที่หัวแก๊สห้ามใช้น้ำดับไฟเด็ดขาด ให้ใช้ถังดับเพลิงที่มีคุณสมบัติดับไฟที่เกิดจากแก๊สได้ในการดับไฟทันที

 


ที่มา : https://citly.me/GS6jN