สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 อย่างเป็นทางการ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 อย่างเป็นทางการ

        สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) ประกาศข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคได้รับ จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 พบว่า จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,195,920 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 39,514,973 คน


 

        สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) ประกาศข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคได้รับ จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 พบว่า จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,195,920 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 39,514,973 คน คิดเป็นร้อยละ 75.71

พรรคที่ได้จำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่

1. พรรคก้าวไกล 112 คน

2. พรรคเพื่อไทย 112 คน

3. พรรคภูมิใจไทย 68 คน

4. พรรคพลังประชารัฐ 39 คน

5. พรรครวมไทยสร้างชาติ 23 คน

ส่วน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 5 อันดับแรก ได้แก่

1. พรรคก้าวไกล จำนวน 39 คน

2. พรรคเพื่อไทย จำนวน 29 คน

3. พรรครวมไทยสร้างชาติ จำนวน 13 คน

4. พรรคภูมิใจไทย จำนวน 3 คน

5. พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 3 คน

         ทั้งนี้ การคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่นี้ เป็นการคำนวณในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง ต่อไป

         สำหรับการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

สามารถดูรายละเอียดรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 อย่างเป็นทางการ ได้ที่

 


ที่มา : https://citly.me/VEPFo