กรมวิชาการเกษตร แนะนำใช้น้ำหมักเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน

กรมวิชาการเกษตร แนะนำใช้น้ำหมักเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน

          กรมวิชาการเกษตร แนะนำใช้น้ำหมักเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน หลังพบระบาดช่วงฝนตกชุก


 

          นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ปัญหาที่สำคัญในการผลิตทุเรียนคือการระบาดของโรค โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนที่มีสาเหตุมาจากเชื้อราไฟทอปธอราปาล์มมิโวลา ต้นเหตุสำคัญทำให้ต้นทุเรียนที่กำลังเติบโตทรุดโทรมลงไปจนถึงยืนต้นตายสร้างความเสียหายอย่างมากในแหล่งปลูกทุเรียนของไทยหลายแห่ง เมื่อโรครุนแรงรอยแผลเน่าจะลุกลามไปยังรากแขนงและโคนต้น ทำให้ต้นทรุดโทรมและยืนต้นตายสภาวะที่เกิดการระบาดได้ดีคือช่วงฝนตกชุก ดินมีน้ำขัง หรืออากาศมีความชื้นสูง

          สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร พบวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน โดยใช้ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันและกำจัดเชื้อราที่เกี่ยวข้องกับโรครากเน่าโคนเน่า ทำให้เชื้อราไม่สามารถเจริญเติบโตและทำลายรากพืช

          นอกจากนี้ยังมีการใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีจัดการโรครากเน่าโคนเน่าในแผนการปลูกทุเรียนอินทรีย์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการสนับสนุนการปลูกพืชอินทรีย์

          สำหรับการใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีทาเพียงครั้งเดียวก็เห็นผลได้จากรอยแผลเน่าแห้งลง เชื้อไม่ลุกลามและยังสร้างเนื้อไม้เข้าหุ้มรอยแผลอีกด้วย ขณะนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรีกรมวิชาการเกษตรได้เผยแพร่เทคนิคการใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภายในจังหวัดกาญจนบุรี

 


ที่มา : https://citly.me/qPMWk