กรมการแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม DMS Senior Virtual Run 2023

กรมการแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม DMS Senior Virtual Run 2023

           กรมการแพทย์ ขอเชิญผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรม DMS Senior Virtual Run 2023 เพื่อการสนับสนุนการรักษาสุขภาพร่างกายของบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการและประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ให้แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย

           โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ได้ที่เว็บไซต์ https://thai.fit/c/dmsrun23


DMS Senior Virtual Run 2023

***รับสมัครทุกท่านที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป***

วัตถุประสงค์

  • กิจกรรม DMS Senior Virtual Run 2023 จัดขึ้นเพื่อการสนับสนุนการรักษาสุขภาพร่างกายของบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการและประชาชนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ให้แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย ป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ทำให้สุขภาพจิตดี ลดความเครียด – ความวิตกกังวล ช่วยให้นอนหลับดี ช่วยทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้น และเพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กิจกรรมแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

1. อายุ 50 – 59 ปี
2. อายุ 60 – 69 ปี
3. อายุ 70 ปีขึ้นไป

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นบุคลากรกรมการแพทย์ ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
2. เป็นผู้เกษียณอายุราชการของกรมการแพทย์ ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
3. ประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป

*หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่ตรงตามเงื่อนไขอาจถูกยกเลิกการสมัคร หรือตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ที่มา :

  • https://thai.fit/c/dmsrun23
  • https://rb.gy/7q98w