การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน “Bangkok International Food Festival”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน “Bangkok International Food Festival”

         การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงาน “Bangkok International Food Festival” เทศกาลอาหารระดับนานาชาติ วันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2566 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร         นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัด “Bangkok International Food Festival” ซึ่งเป็นเทศกาลอาหารที่ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤษภาคมนี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

         การจัดงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการนำศักยภาพของประเทศไทยในด้านต่างๆ รวมทั้ง Soft Power ด้านอาหารของประเทศไทยมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเป็นปัจจัยสำคัญดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้จากการใช้จ่ายระหว่างการเดินทางและสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับพื้นที่และภาพรวมของประเทศด้วย

         สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน “Bangkok International Food Festival 2023” อาทิ กิจกรรม Creative Cooking สาธิตและเรียนรู้การทำอาหาร ขนม ที่มาร่วมออกร้านภายในงาน กิจกรรม “Chef Table Bangkok International Food Festival” เป็นการรังสรรค์เมนู Chef Table จากเชฟชื่อดังจากต่างประเทศ รวมทั้งยังมีร้านอาหารต่างๆ ร่วมออกร้านหลากหลายโซน ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงาน เพื่อร่วมกันส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมทางอาหารของไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตานักชิมทั่วโลก

 


ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230526094215894