กยท. ขยายเวลาสมัครร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบกิจการฯ เฟส 2 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 66

กยท. ขยายเวลาสมัครร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบกิจการฯ เฟส 2 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 66

         การยางแห่งประเทศไทย ประกาศขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 2 ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 66 จากเดิมที่ปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อ 21 เม.ย. 66


 

         โดยโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ นี้ เป็นไปตามมติครม. เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 66 ที่อนุมัติสนับสนุนสินเชื่อให้ผู้ประกอบการแปรรูปไม้ยางและผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนในประเทศ และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 3% ต่อปี จากวงเงินกู้ 20,000 ล้านบาท เป็นเวลา 2 ปี

ผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย โทร. 0-2579-1576 ต่อ 303, 313

 


ที่มา : https://cutt.ly/zwqYljBl