สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสมัครรับรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” ปี 2566

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสมัครรับรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” ปี 2566

            สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครแล้ว “รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” ตั้งแต่บัดนี้ – 9 มิถุนายน 2566 นี้ โดยมีทั้งรางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น และรางวัลสถานประกอบการดีเด่น สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพรายใดสนใจเข้าร่วมการคัดเลือก สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.fda.moph.go.th คลิกที่แบนเนอร์ สมัครรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2566          เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะจัดให้มีการมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ประกอบการผลิต อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการรายอื่น 

โดยมีรางวัล 2 ประเภท คือ

(1) รางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น แบ่งออกเป็น 4 ประเภทรางวัล ได้แก่

1. ประเภทนวัตกรรม
2. ประเภทส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ
3. ประเภทส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
4. ประเภทสร้างสรรค์ รวม 32 รางวัล

(2) รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน รวม 32 รางวัล

          สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพรายใดสนใจเข้าร่วมการคัดเลือก สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.fda.moph.go.th คลิกที่แบนเนอร์ สมัครรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2566

          นอกจากนี้ ยังมีรางวัล Best of the Best สำหรับสถานประกอบการที่รักษาคุณภาพมาตรฐานเป็นเลิศด้วยดีมาโดยตลอด จำนวน 5 รางวัล และรางวัล 3 ปีติดต่อกันด้วย

          รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพรายใดสนใจเข้าร่วมการคัดเลือก สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.fda.moph.go.th คลิกที่แบนเนอร์ สมัครรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2566 โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 9 มิถุนายน 2566ที่มา : https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/191857/