กองบังคับการปราบปราม เตือนข้อควรระวัง ก่อนส่งเอกสารออนไลน์ เพื่อความปลอดภัย ป้องกันมิจฉาชีพ

กองบังคับการปราบปราม เตือนข้อควรระวัง ก่อนส่งเอกสารออนไลน์ เพื่อความปลอดภัย ป้องกันมิจฉาชีพ

          กองบังคับการปราบปราม เตือนข้อควรระวัง ก่อนส่งเอกสารออนไลน์ เพื่อความปลอดภัย ป้องกันมิจฉาชีพ


 

          ปัจจุบันมิจฉาชีพได้เปลี่ยนวิธีการหลอกลวงไปอย่างคาดไม่ถึง มีการสร้างเพจร้านค้าปลอม เพจให้บริการกู้เงิน หรือในรูปแบบบริการอื่น ๆ เมื่อเหยื่อหลงเชื่อ ก็จะถูกหลอกล่อด้วยคำพูดต่าง ๆ เพื่อให้ส่งเอกสารประจำตัว เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อเอาไปทำนิติกรรม หรือสัญญาที่เจ้าของบัตรไม่ได้กระทำด้วยตนเอง

          ดังนั้นหากจำเป็นที่จะต้องส่งเอกสารประจำตัวให้ผู้อื่นผ่านช่องทางออนไลน์ ควรจะมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยเบื้องต้น เช่น การใส่ลายน้ำ การรับรองสำเนาถูกต้อง ระบุวัตถุประสงค์ที่แน่นอน และวันที่ในการใช้บัตร ก่อนที่จะส่งเอกสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ถ้าหากเป็นบัตรประชาชนให้ถ่ายเฉพาะด้านหน้าเท่านั้น

 


ที่มา : https://citly.me/DFunM