กรมควบคุมโรค เตือนข่าวปลอม เรื่อง คำแนะนำการดูแลตนเองเมื่อติดเชื้อโควิด 19 เพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

กรมควบคุมโรค เตือนข่าวปลอม เรื่อง คำแนะนำการดูแลตนเองเมื่อติดเชื้อโควิด 19 เพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

         กรมควบคุมโรค ได้ตรวจสอบประเด็น “คำแนะนำการดูแลตนเองเมื่อติดเชื้อโควิด 19 เพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน” แล้ว พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ


 

         กรมควบคุมโรคขอชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เป็นการสร้างข้อมูลเท็จนำมาเผยแพร่ซ้ำเพื่อสร้างความเข้าใจผิด ปัจจุบันยังไม่มีรายงาน ข้อพิสูจน์ทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ใด ๆ ใดยืนยันว่า ข้อแนะนำดังกล่าวเป็นข้อแนะนำที่ถูกต้อง

         สำหรับการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 ที่ดีที่สุดขณะนี้ คือ ลดการสัมผัสที่ไม่จำเป็น หมั่นล้างมือให้สะอาด ควรสวมหน้ากากอนามัย เมื่อต้องไปร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากหรือไปในที่สาธารณะ และหากป่วยด้วยอาการทางเดินหายใจ ให้ตรวจ ATK รวมทั้งหลีกเลี่ยงใกล้ชิดกลุ่ม 608 เมื่อตรวจพบผลบวก 2 ขีด ให้สวมหน้ากาก และสังเกตอาการ หากมีอาการมากให้ไปพบแพทย์

         ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

 


ที่มา : https://citly.me/QzD4S