กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโครงการโรงเรียนอีโคสคูล

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโครงการโรงเรียนอีโคสคูล

        กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ระดับต้น (Eco-School Beginner) รอบการสมัครปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • โทร. 0-2298-5628


ที่มา : https://citly.me/kZJqv