ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลของไทย

มติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

มื่อวันที่ 2 เมษายน 2563

 • ขอความร่วมมือคนไทยในต่างประเทศชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 
 • คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศจะต้องเข้ากักกันเฝ้าระวังโรค (quarantine) ในทุกกรณี
 • สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เรียบร้อยแล้ว จะได้รับอนุโลมให้สามารถใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ โดยผู้โดยสารจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ ( Fit to Fly / Fit to Travel) ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และจะถูกกักกันเฝ้าระวังเป็นระยะเวลา 14 วัน ในพื้นที่ที่รัฐบาลจัดสรรให้เมื่อเดินทางถึงไทยในทุกกรณี

ทวีปเอเชีย

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

กรณีมีเหตุจำเป็นและเป็นการฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ที่

 • สถานเอกอัครราชทูต +586 20 55 512 228 และ +856 20 55 540 636
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต +856 20 95 208 537

FB : 

เดินทางเข้าญี่ปุ่น

 • รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศห้ามผู้ที่เดินทางมาจากไทย (และอีก 72 ประเทศ) เข้ามาในญี่ปุ่น มีผลตั้งแต่ 0.00 น. ของวันที่ 3 เม.ย. 63 (ตามเวลาญี่ปุ่น)
 • ส่วนผู้ที่ได้รับการยกเว้น (เช่น มีถิ่นพำนักถาวรในญี่ปุ่น) จะต้องปฏิบัติตามมาตรการกักกันโรคอย่างเคร่งครัด
 • อ่านเพิ่มเติม

เดินทางกลับไทย

 • ขอให้คนไทยชะลอ / ระงับการกลับไทย ตั้งแต่วันที่ 3- 15 เม.ย. 63
 • ปิดระบบลงทะเบียนขอใบรับรองของสถานทูต ตั้งแต่วันที่ 3 -15 เม.ย. 63 และเปิดให้บริการอีกครั้งวันที่ 16 เม.ย. 63 (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์)
 • กรณีที่หนังสือรับรองมีการออกให้ก่อน วันที่ 2 เม.ย. ท่านยังสามารถเดินทางกลับไทยได้ แต่ต้องมีใบรองแพทย์ที่อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินประกอบการ Check-in 
 • อ่านเพิ่มเติม

FB: 

เบอร์ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต

 • +6017 700 4822
 • +6011 1172 1963 
 • +6011 116 0837

FB : Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur

 • ขอให้คนไทยชะลอการกลับไทย ตั้งแต่บัดนี้- 15 เม.ย. 63
 • ปิดระบบลงทะเบียนที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 63 จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 • สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เรียบร้อยแล้ว จะได้รับอนุโลมให้สามารถใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ โดยผู้โดยสารจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ ( Fit to Fly / Fit to Travel) ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และจะถูกกักกันเฝ้าระวังเป็นระยะเวลา 14 วัน ในพื้นที่ที่รัฐบาลจัดสรรให้เมื่อเดินทางถึงไทยในทุกกรณี
 • อ่านเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต

 • +63 917 806 3977
 • +63917 805 8863

FB: Royal Thai Embassy, Manila สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา

 • ขอให้คนไทยชะลอการกลับไทย ตั้งแต่บัดนี้- 15 เม.ย. 63
 • ปิดระบบลงทะเบียนขอใบรับรองของสถานทูต ตั้งแต่วันที่ 3 -15 เม.ย. 63
 • กรณีที่หนังสือรับรองมีการออกให้ก่อน วันที่ 3 เม.ย. 63 ท่านยังสามารถเดินทางกลับไทยได้ แต่ต้องมีใบรองแพทย์ที่อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง
 • สถานกงสุลใหญ่ ขอปรับเวลาการให้บริการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. 63 เป็น 10.30 – 12.30 น. และ 14.00 – 16.00 น.
 • ขอให้คนไทยชะลอการกลับไทย ตั้งแต่บัดนี้- 15 เม.ย. 63
 • ปิดระบบลงทะเบียนขอใบรับรองของสถานทูตและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อเปิดระบบ
 • กรณีที่หนังสือรับรองมีการออกให้ก่อน วันที่ 2 เม.ย. ท่านยังสามารถเดินทางกลับไทยได้ แต่ต้องมีใบรองแพทย์ ที่อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง
 • เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต จำมีการปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) ตั้งแต่วันที่ 6-15 เม.ย. 63
 • กงสุลของสถานเอกอัครราชทูต เปิดให้บริการในวันและเวลาดังนี้
  • จันทร์ พุธ ศุกร์
  • เวลา 10.00 – 12.00 น. และ 13.30 – 15.00 น.
 • แจ้งขอรับบริการล่วงหน้าได้ที่ +84 (0) 243 823 5095
 • ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน +84 (0) 90 454 4800
 • ขอให้คนไทยชะลอการกลับไทย ตั้งแต่บัดนี้- 15 เม.ย. 63
 • ปิดระบบลงทะเบียนขอใบรับรองของสถานทูต ตั้งแต่วันที่ 3 -15 เม.ย. 63
 • กรณีที่หนังสือรับรองมีการออกให้ก่อน วันที่ 3 เม.ย. ท่านยังสามารถเดินทางกลับไทยได้ แต่ต้องมีใบรองแพทย์ ที่อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง
 • เบอร์ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต 010 7275 2955
 • ขอให้คนไทยชะลอการกลับไทย ตั้งแต่วันที่ 2- 15 เม.ย. 63

ติดต่อสอบถามได้ที่

 • +7 775 069 87 15

ตะวันออกกลาง

 • ขอให้คนไทยชะลอการกลับไทย ตั้งแต่วันที่ 2- 15 เม.ย. 63
 • ขอให้คนไทยจองตั๋วเครื่องบินหลังวันที่ 15 เม.ย. 63
 • ปิดระบบลงทะเบียนขอใบรับรองของสถานทูต ตั้งแต่ วันที่ 3 -15 เม.ย. 63

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • สถานทูต +971 56 112 1348
 • สถานกงสุลใหญ่ +971 50 652 5945

ทวีปยุโรป

 • ขอให้ชะลอการเดินทางกลับไทย จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน หยุดให้บริการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการเดินทางกลับประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3 – 15 เมษายน 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 • สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เรียบร้อยแล้ว จะได้รับอนุโลมให้สามารถใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ โดยผู้โดยสารจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ ( Fit to Fly / Fit to Travel) ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และจะถูกกักกันเฝ้าระวังเป็นระยะเวลา 14 วัน ในพื้นที่ที่รัฐบาลจัดสรรให้เมื่อเดินทางถึงไทยในทุกกรณี
 • การขอขยายวีซ่าสำหรับคนไทยที่พำนักชั่วคราวในสหราชอาณาจักรสำหรับวีซ่าประเภทต่างๆ

ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ 

 • +44 791 865 1720
 • +44 743 683 1519

FB: Royal Thai Embassy, London UK

 • สถานเอกอัครราชทูตฯ ปิดการทำฝ่ายกงสุลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 17 เมษายน 2563
 • ผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทย ที่มีความประสงค์จะกลับไทย ให้ชะลอการเดินทางออกไป จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 
 • สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 และต้องเข้ากักกันเฝ้าระวังโรคในทุกกรณี
 • สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เรียบร้อยแล้ว จะได้รับอนุโลมให้สามารถใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ โดยผู้โดยสารจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ ( Fit to Fly / Fit to Travel) ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และจะถูกกักกันเฝ้าระวังเป็นระยะเวลา 14 วัน ในพื้นที่ที่รัฐบาลจัดสรรให้เมื่อเดินทางถึงไทยในทุกกรณี
 • อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ

 • 0152 035 191 39
 • 0162 520 755 3

FB: Royal Thai Embassy, Berlin

ออสเตรเลียและแปซิฟิก

 • ขอให้คนไทยชะลอการกลับไทย ตั้งแต่วันที่ 2 – 15 เม.ย. 63
 • ปิดระบบลงทะเบียนขอใบรับรองของสถานทูต ตั้งแต่วันที่ 3 -14 เม.ย. 63
 • เปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 15 เม.ย. 63
 • อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต

 • +64 4 496 2900
 • +61 21 896 292

FB : Royal Thai Embassy, Wellington

Scroll Up