จุดระงับการเดินทาง ณ จุดข้ามแดน จุดผ่อนปรน

         ตามที่ได้มีคำสั่งปิดด่านผ่านแดนทางบกทุกจุด มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น ด่านถาวร 22 ด่านใน 21 จังหวัด อาทิ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 จ.มุกดาหาร / ด่านแม่สอด – เมียวดี จ.ตาก และด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ได้มีมาตรการผ่อนปรนเปิดให้ประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านสามารถเดินทางกลับบ้านได้ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 วันเดียวเท่านั้น และตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จะไม่อนุญาตยืดหยุ่นและผ่อนปรนให้คนเดินทางเข้า-ออกตามแนวชายแดนเด็ดขาด ยกเว้นรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่เข้าออกได้เฉพาะบางจุด สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทย สามารถเดินทางกลับได้ทางอากาศเท่านั้น ทั้งนี้แต่ละจังหวัดระยะสิ้นสุดไม่เท่ากัน เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประกาศ

ภาคเหนือ

จุดระงับการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 • จุดผ่านแดนถาวรอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 • จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 • จุดผ่อนปรนการค้าบ้านสวนดอก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 • จุดผ่อนปรนการค้านบ้านสบรวก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 • จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหาดบ้าย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 • จุดผ่อนปรนการค้าบ้านร่มโพธิ์ทอง อ.เทิง จ.เชียงราย

จุดระงับการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 • จุดผ่านแดนถาวรบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสาย เขตสุขาภิบาล ตำบลแม่สาย (แห่งที่ ๑)
 • จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ ไทย – ลาว แห่งที่ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย)
 • ยกเว้น สินค้าที่ได้รับใบขนสินค้าผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง สามารถขนส่งสินค้าโดยอนุญาตรถบรรทุกสินค้าพร้อมคนขับ 1 คน

จุดระงับการเดินทาง

 • จุดผ่อนปรนช่องทางกิ่วผาวอก
 • จุดผ่อนปรนช่องทางหลักแต่ง

จุดระงับการเดินทาง

 • จุดผ่อนปรนชั่วคราวบ้านแม่สามแลบ
 • จุดผ่อนปรนชั่วคราวบ้านเสาหิน
 • จุดผ่อนปรนชั่วคราวบ้านห้วนต้นนุ่น
 • จุดผ่อนปรนชั่วคราวบ้านน้ำเพียงดิน
 • จุดผ่อนปรนชั่วคราวบ้านห้วยผึ้ง

จุดระงับการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 • จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก

จุดระงับการเดินทาง

 • จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น
 • จุดผ่อนปรนบ้านห้วยสะแตง
 • จุดผ่อนปรนบ้านใหม่ชายแดน

จุดระงับการเดินทาง

 • จุดค้าขายประเพณีช่องมหาราช
 • จุดผ่อนปรนการค้าช่องห้วยต่าง อ.บ้านโคก
 • จุดค้าขายประเพณีช่องห้วยพร้าว อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
 • จุดผ่านแดนถาวรภูดู่

จุดระงับการเดินทาง  ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ ภาวะปกติ

 • จุดผ่านแดน สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ ๑ และตลอดแนวชายแดนจังหวัดตาก
 • ยกเว้น การเข้า – ออก ณ จุดผ่านแดน สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ ๒

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จุดระงับการเดินทาง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

 • จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ – ช่องจุ๊บโกกี จังหวัดอุดรมีชัยราชอาณาจักรกัมพูชา

จุดระงับการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

 • จุดผ่อนปรนหน้าที่ว่าการเขมราฐ
 • จุดผ่อนปรนบ้านสองคอน
 • จุดผ่อนปรนบ้านด่านเก่า
 • จุดผ่อนปรนบ้านคันท่าเกวียน
 • จุดผ่อนปรนช่องตาอู
 • จุดผ่อนปรนช่องอานม้า
 • จุดผ่อนปรนบ้านหนองแสง

จุดระงับการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

 • จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง

จุดระงับการเดินทาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

 • จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร
 • ยกเว้น การนำเข้า – ส่งออกสินค้าผ่านแดน โดยให้มีพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถ รวมไม่เกิน 2 คน

จุดระงับการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 • จุดผ่านแดนถาวรอำเภอเมืองมุกดาหาร (ท่าเทียบเรือ – ทำข้าม เทศบาลเมืองมุกดาหาร)
 • จุดผ่านแดนถาวรสะพาน มิตรภาพ ๒ (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต)
 • ยกเว้น การนำเข้า – ส่งออกสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากรและสินค้าผ่านแดน
  ซึ่งอนุญาตให้มีพนักงานขับรถสินค้าและคนประจำรถ รวมคันละไม่เกิน 2 คน

จุดระงับการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 • จุดผ่อนปรนบ้านม่วง
 • จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่
 • จุดผ่อนปรนบ้านจุมพล
 • จุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน

จุดระงับการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 • จุดผ่านแดนถาวรท่าเรือหนองคาย ตรงข้ามด่านท่าเรือท่าเดื่อ
 • ด่านตรวจคนเข้าเมืองสถานีรถไฟหนองคาย ตรงข้ามสถานีรถไฟท่านาแล้ง
 • และตลอดแนวชายแดนจังหวัดหนองคาย

จุดระงับการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 • จุดผ่านแดนถาวรจุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1
 • ยกเว้น การนำเข้า – ส่งออกสินค้า โดยให้พนักงานขับรถและพนักงานประจำรถรวมไม่เกิน 2 คน

จุดระงับการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 • ด่านท่าเรือเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ตรงข้ามกับด่านท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม
 • ด่านปากน้ำเซบั้งไฟ เมืองหนองบก ตรงข้ามกับอำเภอธาตุพนม
 • ด่านปากน้ำ เมืองหินบูน ตรงข้ามกับอำเภอท่าอุเทน
 • ด่านผ่อนปรน ปากเบ็ง ตรงข้ามกับบ้านหนาดท่า อำเภอเมืองนครพนม

จุดระงับการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 • ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 นครพนม – คำม่วน
 • ยกเว้น​ การนำเข้า – ส่งออก สินค้าตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากรและสินค้าผ่านแดน
  โดยอนุญาตให้มีพนักงานขับรถสินค้า จำนวน 1 คน และคนประจำรถสินค้า จำนวน 1 คน

จุดระงับการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 • จุดผ่อนปรนการค้าอำเภอปากคาด
 • จุดผ่อนปรนการค้าอำเภอบุ่งคล้า
 • จุดผ่านแดนถาวร
 • ยกเว้น การขนส่งสินค้าที่มียานพาหนะขนส่งสินค้า และคนประจำยานพาหนะขนส่งสินค้านั้น จำนวนคันละไม่เกิน 2 คนที่ต้องมีบัตรผ่านแดนหรือบัตรผ่านแดนชั่วคราว

จุดระงับการเดินทาง

 • จุดผ่านแดนอำเภอชานุมาน
 • จุดผ่อนปรนการค้าบ้านยักษ์คุ ตรงข้ามบ้านเหล่าหมากหูด เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต
 • ท่าข้ามประเพณีบ้านนาสีดา ตรงข้ามบ้านเวินคูณ เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต
 • ท่าข้ามประเพณีปากห้วยยาง ตรงกันข้ามบ้านดงบักมี่ เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต
 • ท่าข้ามประเพณีบ้านบุ่งเขียว ตรงกันข้ามบ้านนาพองติ้ว เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต
 • ท่าข้ามประเพณีบ้านโคกสารท่า ตรงข้ามบ้านนาพองติ้ว เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต
 • ระงับการเข้า – ออก ของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดอำนาจเจริญ

ตามคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 612/2563 สั่ง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563

จุดระงับการเดินทาง

 • จุดผ่อนปรนบ้านนากระเซ็ง ต.อาฮี อ.ท่าลี่
 • จุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ ต.นาแห้ว
 • จุดผ่อนปรนบ้านนาข่า ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย
 • ตม.เชียงคาน
 • ตม.คกไผ่

จุดระงับการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 • จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ

ภาคตะวันออก

จุดระงับการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

 • จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด
 • จุดผ่อนปรนการค้าบ้านบึงชนังล่าง ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน
 • จุดผ่อนปรนการค้าบ้านซับตารี ต.ทุ่งขนาน
 • จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม ต.สะตอน อ.สอยดาว

จุดระงับการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 • จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก
 • ยกเว้น คนประจำยานพาหนะขนส่งสินค้าสัญชาติกัมพูชาหรือสัญชาติไทย จำนวนคันละ 1 คน

จุดระงับการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 • จุดผ่านแดน จ.สระแก้ว ทุกจุด
 • จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด
 • จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ ยกเว้นให้ผ่านเฉพาะยานพาหนะขนส่งสินค้ารวมทั้งคนประจำยานพาหนะขนส่งสินค้าไม่เกิน 2 คน
 • จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ อ.อรัญประเทศ
 • จุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยา อ.ตาพระยา
 • จุดช่องทางอนุโลมชั่วคราว จำนวน 15 แห่ง

ภาคตะวันตก

จุดระงับการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

 • จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน
 • จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านพระเจดีย์สามองค์
 • และตลอดแนวชายแดน

จุดระงับการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

 • จุดผ่อนปรนทางการค้าชายแดน ด่านสิงขร
 • และตลอดแนวชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ภาคใต้

จุดระงับการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 • จุดผ่านแดนตลอดแนวชายแดนจังหวัดระนองทุกช่องทาง

จุดระงับการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

 • จุดผ่านแดนถาวรด่านสะเดา ตรงข้ามด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
 • จุดผ่านแดนถาวรด่านปาดังเบซาร์ ตรงข้ามด่านปาดังเบซาร์ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
 • จุดผ่านแดนถาวรด่านบ้านประกอบอำเภอนาทวี ตรงข้ามกับด่านบ้านดุเรียนบรง ประเทศมาเลเซีย
 • ยกเว้น คนประจำพาหนะขนส่งสินค้าสัญชาติมาเลเซีย จำนวนคันละ 1 คน

จุดระงับการเดินทาง

 • จุดผ่านแดนถาวรสุไหง โกลก
 • จุดผ่านแดนถาวรตากใบ
 • จุดผ่านแดนถาวรบูเก๊ะตา

จุดระงับการเดินทาง

 • ท่าเทียบเรือปัตตานี

จุดระงับการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

 • ด่านเบตง
 • จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดยะลา
 • ยกเว้น การเดินทางเข้า – ออกของพาหนะขนส่งสินค้าสัญชาติไทย และสัญชาติมาเลเซีย โดยอนุญาตให้มีพนักงานขับรถคันละ 1 คน และเจ้าหน้าที่ประจำรถ คันละ 1 คน

จุดระงับการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

 • ด่านวังประจัน
 • ด่าน ตม.ตำมะลัง
 • ด่าน ตม.ย่อย เกาะหลีเป๊ะ

คำนิยามที่เกี่ยวข้อง

หมายถึง ด่านที่ตั้งขึ้น ณ ด่านพรมแดนที่อยู่ภายใต้การควบคุม ของศุลกากร เพื่อให้การอำนวยความสะดวกต่อการค้าชายแดนเป็นไปอย่างถูกต้องรัดกุมและเหมาะสมกับสภาพในปัจจจุบัน (มาตรา 51 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560)

หมายถึง จุดผ่านแดนที่เปิดขึ้นตามความเห็นพ้องในระดับนโยบายของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการค้าและการสัญจรของบุคคล ยานพาหนะ รวมทั้งการเดินทางเข้า-ออกของบุคคลจากประเทศที่สาม โดยเป็นไปตามระบบสากลที่เกี่ยวกับ การเดินทางและความตกลงในการสัญจรข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (สำนักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ)

หมายถึง จุดผ่านแดนที่เปิดเป็นการเฉพาะกิจ เพื่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นเฉพาะคราวเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการค้า และในบริเวณนั้นหรือบริเวณใกล้เคียงไม่มีจุดผ่านแดนประเภทอื่น หรือมีแต่ไม่สามารถใช้ หรือไม่เหมาะกับการใช้ด้วยเหตุผลต่าง ๆ (สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ)

หมายถึง จุดผ่านแดนที่เปิดขึ้นเพื่อการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งสองประเทศ(สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ)

หมายถึง จุดผ่านแดนที่เปิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเปิดจุดผ่านแดนในจุดที่ยังไม่สามารถเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรได้ แต่เพื่อไม่ให้เสียโอกาสที่ประเทศจะได้รับ เพื่อประโยชน์ทางการค้า การท่องเที่ยว และการสัญจรของบุคคลและยานพาหนะ (สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ)

การค้าชายแดน

 • หมายถึง การส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรไทยไปประเทศ ที่มีพรมแดนติดไทยและการนำเข้าสินค้าจากประเทศดังกล่าว เข้าราชอาณาจักรไทยที่ดำเนินการ ณ ด่านที่ตั้งขึ้นบริเวณเขตแดนทางบก บนทางอนุมัติ เพื่อประโยชน์ในการตรวจของที่ขนส่งโดยทางนั้น ๆ ซึ่งครอบคลุมการส่งออกสินค้าไปนอกราชอาณาจักรไทยต่อไปยังประเทศที่สาม และ การนำเข้าสินค้าจากประเทศที่สามผ่านพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดไทยตามความ ตกลงด้านขนส่งระหว่างประเทศ (กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน)

การค้าผ่านแดน

 • หมายถึง การส่งสินค้าออกฯ ผ่านพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดไทยไปยังประเทศที่สาม และการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่สามผ่านพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดไทยตามความตกลงด้านขนส่งระหว่างประเทศ
 • โดยปัจจุบันมีการจำแนกข้อมูลเฉพาะประเทศจีน(ตอนใต้) เวียดนาม และสิงคโปร์ เท่านั้น (กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน)
Scroll Up