สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ติดเชื้อสะสม
3,514
(เพิ่มขึ้น +3)
หายแล้ว
3,344

รักษา
111

เสียชีวิต
59

ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การเดินทางในช่วง COVID-19 ระบาด

ประกาศและคำสั่ง

มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Link น่าสนใจ

Scroll Up