สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ติดเชื้อสะสม
3,065
(เพิ่มขึ้น 11)
หายแล้ว
2,945
(เพิ่มขึ้น 14)

รักษา
63

เสียชีวิต
57
(เพิ่มขึ้น – )

ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2016

การเดินทางในช่วง COVID-19 ระบาด

ประกาศและคำสั่ง

มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Link น่าสนใจ

Scroll Up