รฟม. เพิ่มมาตรการ Social distancing พร้อมเสริมขบวนรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วน

          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพิ่มมาตรการ Social distancing โดยจัดทำเส้นแบ่งระยะห่างการยืน 1 เมตร เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID–19 ในบริเวณพื้นที่ หน้าห้องออกบัตรโดยสาร หน้าเครื่องออกเหรียญโดยสาร ชั้นชานชาลา ระหว่างยืนรอรถไฟฟ้าและลิฟต์โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ได้ดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และกรมการขนส่งทางราง เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID–19 อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและมั่นใจในการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า MRT ด้านความปลอดภัย ได้เพิ่มมาตรการ “Social Distancing” การสร้างระยะห่างทางสังคม โดยจัดทำเส้นแบ่งระยะห่างการยืน 1 เมตร เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID–19 ในบริเวณพื้นที่ หน้าห้องออกบัตรโดยสาร หน้าเครื่องออกเหรียญโดยสาร ชั้นชานชาลา ระหว่างยืนรอรถไฟฟ้าและลิฟต์โดยสาร

          นอกจากนี้เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร รฟม. จึงได้เพิ่มขบวนรถเสริมของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าพื้นที่โซนในเมือง เพื่อลดความแออัด และเพิ่มระยะห่างระหว่างผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

          รฟม. มีความห่วงใยและอยากเห็นคนไทยปลอดภัยไปด้วยกัน จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการระบบรถไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของตนเองและความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

 ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/27858

Scroll Up