ประเทศไทยยกเลิกฟรีวีซ่า และ Visa on Arrival ของประเทศกลุ่มเสี่ยง

ประเทศไทยยกเลิก Free Visa 3 ประเทศ และ ยกเลิก Visa on Arrival 18 ประเทศ

 • มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 30 กันยายน 2563
 • ตามคำสั่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
 • เป็นการระงับการเดินทางเฉพาะสิทธิ Visa on arrival และ ผ.30 (3 ประเทศ) เท่านั้น ซึ่งบางประเทศมีสิทธิการเดินทางเข้าประเทศไทยได้ 2 สิทธิ ทำให้ยังสามารถใช้สิทธิที่เหลือเข้ามาได้ เช่น รัสเซีย มี 2 สิทธิ คือ Visa on arrival และ ผผ.30 ตามคำสั่งระงับแค่ Visa on arrival ไม่ได้ระงับ ผผ.30 ทำให้คนรัสเซียก็ยังเข้ามาประเทศไทยได้ โดยใช้สิทธิ ผผ.30
 • คำสั่งระงับนี้ใช้กับหนังสือเดินทางธรรมดา และ เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเท่านั้น
 • หากเป็นหนังสือเดินทางราชการ หนังสือเดินทางทูต ไม่เข้าข่ายนี้ ยังใช้สิทธิของหนังสือเดินทางราชการ / ทูต ได้ตามปกติ

ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 30 กันยายน 2563  จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่

  • ฮ่องกง
  • อิตาลี
  • เกาหลีใต้

หมายเหตุ Free Visa หมายถึง ผู้ถือหนังสือเดินทางจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเข้าประเทศนั้น ๆ

ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 30 กันยายน 2563  มีจำนวน 18 ประเทศ ได้แก่

1. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
2. ราชอาณาจักรภูฏาน
3. สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมทั้งไต้หวัน)
4. สาธารณรัฐไซปรัส
5. สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
6. สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
7. จอร์เจีย (Georgia)
8. สาธารณรัฐอินเดีย
9. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
10. สาธารณรัฐมอลตา
11. สหรัฐเม็กซิโก
12. สาธารณรัฐนาอูรู
13. ปาปัวนิวกินี
14. โรมาเนีย
15. รัสเซีย
16. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
17. อุซเบกิสถาน
18. สาธารณรัฐวานูอูตู

 

หมายเหตุ Visa on Arrival คือ วีซ่าที่ผู้ถือหนังสือเดินทางสามารถขอได้ ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ

Scroll Up