ระบบเก็บข้อมูลเดินทางเข้าเมือง ด้วย Mobile Application​

ระบบเก็บข้อมูลเดินทางเข้าเมือง ด้วย Mobile Application​

เพื่อให้มีฐานข้อมูลของผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย โดยข้อมูลที่เก็บไว้จะเชื่อมโยงกรมควบคุมโรค ถ้าพบว่ามีผู้ป่วยจะตรวจสอบกับข้อมูลเที่ยวบิน และกลุ่มผู้ที่เดินทางเข้ามาพร้อมกันเพื่อแจ้งติดต่อตรวจสอบกลับไปทำให้เพื่อดูแลและติดตามโรคทำได้ง่ายขึ้น

 • เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
 • หากเกิดเหตุขัดข้อง ให้กรอกข้อมูลลงในใบ ต.8

ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว ทั้งคนไทยและต่างชาติที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยผ่านทุกสนามบินจะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ติดต่อ ด้วยแอพพลิเคชั่น AOT Airports

 • กรณีมี Sim Card / เปิด Roaming
  • คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีหมายเลขโทรศัพท์ในประเทศไทยอยู่แล้ว
  • นักท่องเที่ยวต่างชาติที่นำโทรศัพท์เคลื่อนที่โรมมิ่งเข้ามาใช้บริการ (มีเครื่อง+ซิมอยู่แล้ว)
  • สามารถดาวน์โหลดโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR code) ที่ติดตั้งไว้บริเวณ์ช่องตรวจคนเข้าเมือง
 • กรณีไม่มี Sim Card
  • นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ไม่ได้เปิดบริการโรมมิ่ง สามารถซื้อซิมโทรศัพท์ของผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศไทยได้ในราคาถูก (แพ็คเกจนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ราคา 49 บาท ใช้ได้ 14 วัน)
  • เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นลงทะเบียน ณ จุดคัดกรองได้เลย
 • กสทช.แจกซิมการ์ดราคา 49 บาทฟรีแก่ทุกคนที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
  • ประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เกาหลีใต้, จีน (รวมมาเก๊าและฮ่องกง), อิตาลี, อิหร่าน
  • แจกเฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติและบริเวณด่วนตรวจของกรมควบคุมโรคเท่านั้น
 • เมื่อผ่านจุดคัดกรองของกรมควบคุมโรค จะต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นและกรอกข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
 • ก่อนจะเดินทางออกจากจุดตรวจผ่านคนเข้าเมือง จะต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่เห็นว่าได้ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ชื่อแอพAOT AirportsSydeKick for ThaiFightCOVID
ผู้พัฒนาบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)บ. อาร์ติคูลัส ร่วมกับ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
ผู้ใช้งานผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทุกคน  – ผู้ที่จำเป็นต้องกักตัวที่บ้าน
  – แรงงานไทยที่กลับจากประเทศเสี่ยง
การทำงาน

  เก็บข้อมูลเพื่อติดตาม

 • นักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย
 • ชาวไทยที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

  ติดตามและเฝ้าระวังผู้ที่ต้องกลับไปกักตัวที่ภูมิลำเนา

 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เพื่อแสดงตัวตนที่อยู่ในจังหวัดตามภูมิลำเนาของตัวเองก่อนออกจากศูนย์กักกันฯ
 • พื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีคิวอาร์โค้ดศูนย์กลางและแต่ละเขตทั้ง 50เขต รวมถึง 76 จังหวัดทั่วประเทศ
 • เป็นการลงทะเบียนเชื่อมต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อคอยตรวจสอบพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มเสี่ยงว่า มีความรับผิดชอบต่อสังคม กักตัวเองอยู่ที่บ้านตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งจะทำงานควบคู่ไปกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดที่จะคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
 • หากพบมีผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ดาวน์โหลดเปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว
ทั้ง iOS และ Android
เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว
ทั้ง iOS และ Android
 1. ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทย ต้องโหลดแอปพลิเคชัน AOT Airports 
 2. เมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จสิ้น
  • ผู้โดยสารจะต้องสแกนบาร์โค้ดบนบอร์ดดิ้งพาส/หรือถ่ายรูปบอร์ดดิ้งพาส เพื่อเก็บข้อมูล
  • กรอก ใบ ตม.8 ออนไลน์ และถ่ายรูปพาสปอร์ต
 3. สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศ ของ ทอท. (จีน รวม ฮ่องกงและมาเก๊า, เกาหลีใต้, อิตาลี และอิหร่าน) ต้องกรอกแบบฟอร์ม ต.8

ข้อมูลเพิ่มเติม

Scroll Up