โครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ

โครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ (โรงพัก)

เป็นโครงการนำร่องความร่วมมือสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ประหยัดค่าใช้จ่าย เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2562 โดยจัดให้มีทนายความช่วยเหลือประชาชนประจำตามสถานีตำรวจทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนที่มีปัญหาด้านกฎหมายสามารถมาปรึกษาทนายความที่สถานีตำรวจได้

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย และประชาชนทั่วไปเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

แผนดำเนินโครงการ

  • การจัดทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ 150 สถานี แบ่งเป็น
    • สถานีตำรวจที่มีจำนวนคดีเกินกว่า 1,000 คดี/ปี 100 สถานี ให้บริการคำปรึกษาตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น.
    • สถานีตำรวจที่มีจำนวนคดีเกินกว่า 2,000 คดี/ปี 25 สถานี ให้บริการคำปรึกษา 2 ช่วงเวลา คือ ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. และ 16.30 – 23.30 น.
    • สถานีตำรวจประจำจังหวัดที่มีคดีสูงที่สุดในจังหวัดอีก 25 สถานี ให้บริการคำปรึกษาตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น.
  • รายชื่อสถานีตำรวจที่อยู่ในโครงการนำร่อง โครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ Updat 27 ธ.ค.62

ประชาชนสามารถปรึกษาทนายความได้ที่สถานีตำรวจทั่วประเทศ ฟรี

สอบถามเพิ่มเติม

  • สายด่วนสภาทนายความ โทร. 1167

ที่มา 

Scroll Up