โครงการคลินิกแก้หนี้ระยะที่ 3

กำหนดการลงทะเบียน

 • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 65 ปี
 • เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ**
 • เป็น NPL ก่อน 1 ม.ค. 63 (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ธ.ค. 62 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป)
 • หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการและพิจารณารายได้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • ใบแจ้งหนี้/ เอกสารแสดงความเป็นหนี้
 • เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร โดย ลูกค้าสามารถขอข้อมูลเครดิตบูโรได้ที่ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร / เคาน์เตอร์ธนาคาร / ATM / Mobile App / ที่ทำการไปรษณีย์ไทย / Internet Banking
 • หลักฐานแสดงรายได้
  • พนักงานประจำ เตรียมสลิปเงินเดือน 6 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
  • อาชีพอิสระ เตรียมเอกสารการแสดงการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ (ถ้ามี)
  • ข้าราชการ ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย / บัตรเงินบำนาญ 
  • หลักฐานการแสดงรายได้อื่น เช่น สัญญาให้เช่า สัญญาว่าจ้าง ฯลฯ
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร
 3. รอเจ้าหน้าที่โครงการติดต่อกลับ ภายใน 3 วันทำการ หรือ สอบถามความคืบหน้าที่ 0-2610-2266
 4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ
 5. เมื่อได้รับการยืนยันจากสถาบัน ให้เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการฯจะติดต่อนัดหมายท่าน เพื่อให้เข้ามาลงนามสัญญาปรับโครงสร้างon-bank)เจ้าหนี้ให้เข้าร่วมโครงการ

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ

สมัครผ่านทางเว็บไซต์

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง

 • สำนักงานโครงการคลินิกแก้หนี้
  •  เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • ตู้ปณ.40 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905
  • Call Center 02 610 2266
  • โทรศัพท์ : 0-2686-1800, 0-2620-8999, 0-2610-2222
  • Line @debtclinicbysam
  • โทรสาร : 0-2617-8230-33, 0-2617-8235, 0-2617-8244-46
  • เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น
 • สาขาเชียงใหม่
  • เลขที่ 109/4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง (ท.ล.11) กม.98.7 เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  • โทรศัพท์ : 053-217-318, 053-217-398
  • โทรสาร : 053-217-308
 • สาขาพิษณุโลก
  • เลขที่ 5/16-17 หมู่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • โทรศัพท์ : 055-259-043
  • โทรสาร : 055-259-048
 • สาขาขอนแก่น
  • เลขที่ 381/46-47 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  • โทรศัพท์ : 043-271-506-9
  • โทรสาร : 043-271-505
 • สาขาสุราษฎร์ธานี
  • เลขที่ 213/17 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  • โทรศัพท์ : 077-910-180-3
  • โทรสาร : 077-910-075

เฉพาะสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 • สมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน My GPF Application

ช่องทางการชำระเงิน

BILL PAYMENT บริการชำระเงินเข้าบัญชี บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ได้สะดวกสบาย รวดเร็ว ผ่านธนาคารพาณิชย์ 6 แห่ง

 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

** สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็น.เอ.
 • ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

** Non-bank ที่เข้าร่วมโครงการ

 • จี แคปปิตอล (บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • เจ มันนี่ (บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด)
 • บัตรเครดิต (เซ็นทรัล เดอะวัน บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด)
 • ซัมมิท แคปปิตอล (บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด)
 • สินเชื่อซิตี้คอร์ป (บริษัท ซิตี้คอร์ปลิสซิ่ง จากัด)
 • บัตรเทสโก้ ผบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด)
 • นครหลวง แคปปิตอล (บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • เคทีซี (บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • บัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา (บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด)
 • พรอมิส (บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด)
 • เมืองไทย แคปปิตอล (บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • แมคคาเล กรุ๊พ (บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน)
 • ศักดิ์สยามลิสซิ่ง ผบริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ (บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
 • บัตรอิออน (บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • ยูเมะพลัส (บริษัท อีซี่ บาย จำกัด มหาชน)
 • เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • สินเชื่อ ไอทีทีพี (บริษัท ไอทีทีพี จำกัด)
 • เอ มันนี่ (บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
Scroll Up