สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ที่อยู่ : เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์:

  • 0-2244-2028
  • 0-2244-2500

โทรสาร : 0-2357-3153

เว็บไซต์ : http://www.parliament.go.th

Scroll Up