สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ที่อยู่ : เลขที่ 120  ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 

  • 0-2141-4000
  • Call Center  1330 (ให้บริการ 24 ชั่วโมง)

โทรสาร : 0-2143-9730-1

เว็บไซต์ : www.nhso.go.th

Facebook : @NHSO.Thailand

Twitter : @2015Nhso

Scroll Up