สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่อยู่ : เลขที่ 88/24 หมู่ที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข  ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี  11000

โทรศัพท์ :

  • 0-2590-7000
  • Call Center 1556 (สอบถามเกี่ยวกับกัญชา กด 3 )

โทรสาร : 0-2590-7230

เว็บไซต์ : www.fda.moph.go.th

Facebook : @FDAThai

Twitter : @fdathai

Scroll Up