กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

ที่อยู่ : เลขที่ 88/20 หมู่ที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข  ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี  11000

โทรศัพท์ :

  • 0-2149-5555-60
  • Call Center 1667

โทรสาร : –

เว็บไซต์ : www.dmh.go.th

Facebook : @THAIDMH

Twitter : @PR_dmh

Scroll Up