กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

ที่อยู่ : เลขที่ 88/21 ถนนติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ :

  • 0-2590-3000
  • Call Center  1422

โทรสาร : 0-2590-3000

เว็บไซต์ : www.ddc.moph.go.th

Facebook : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Twitter : @DDC_info

Scroll Up