สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่ : เลขที่ 88/20 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0-2590-1000

โทรสาร : 0-2590-1174

เว็บไซต์ : https://ops.moph.go.th

Scroll Up