สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่ : เลขที่ 88/20 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 5 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0-2590-1106

โทรสาร : 0-2591-8501

เว็บไซต์ : http://ministeroffice.moph.go.th

Scroll Up