นายกรัฐมนตรี ยึดหลักความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญวอนทุกฝ่ายสอดส่องดูแลการชุมนุม

นายกรัฐมนตรี ยึดหลักความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญวอนทุกฝ่ายสอดส่องดูแลการชุมนุม

           นายกรัฐมนตรี ยึดหลักความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญวอนทุกฝ่ายสอดส่องดูแลการชุมนุม ทั้งนี้ รัฐบาลพยายามบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เพื่อสร้างเสถียรภาพของในการทำงาน เช่นเดียวกับประเทศต่าง ๆ

 


 

           ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เผยว่า ตนเองไม่มีข้อขัดข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราที่เกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง การเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นกระบวนการในรัฐสภา และมีการหารือในคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกอบไปทั้งพรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้ว รัฐบาลมีหน้าที่ติดตามเพื่อให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย


           นายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยถึงการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 19 ก.ย. นี้ ยืนยันทั้งรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก กำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ดูแลความเรียบร้อย รวมถึงขอความร่วมมือจากแกนนำและผู้เข้าร่วมชุมนุมให้ช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อให้ทุกคน และเยาวชน ซึ่งเป็นลูกหลานของเราได้รับความปลอดภัย เพราะรัฐบาลไม่ปิดกั้นการชุมนุมที่มีเจตนาบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยต่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ บนโซเชียลมีเดียที่อาจมีผู้ไม่หวังดีใช้เป็นเครื่องมือปลุกระดมสร้างความวุ่นวาย และอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลได้ จึงขอให้ประชาชนทุกคนเข้าใจในการทำงานของรัฐบาลที่จะต้องบริหารราชการ จัดสรรงบประมาณ ตามกลไก เพื่อให้ประชาชนส่วนมากได้รับประโยชน์ ทั้งนี้ รัฐบาลพยายามบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เพื่อสร้างเสถียรภาพของในการทำงาน เช่นเดียวกับประเทศต่าง ๆ

 


ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/35104

Scroll Up