สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ที่อยู่ : เลขที่ 10 อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 3 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 0-2209-3734

โทรสาร : –

เว็บไซต์ : www.ocac.go.th

Facebook : @OfficeOfContemporaryArtAndCulture

แผนที่ : https://goo.gl/maps/XuyhuC11nK7v97D78

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ปิดทำการ :
 เสาร์ , อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

รถประจำทาง : สาย 136 , 514

รถไฟฟ้า MRT : สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Scroll Up