สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ : เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ :

  • 0-2522-7124-27
  • 0-2522-7143-47
  • ฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย ต่อ 171,162,154,144
  • ฝ่ายอบรม ต่อ 219-223
  • ฝ่ายทะเบียนต่อ ต่อ 214-217, 02-522-7137
  • ปรึกษาปัญหากฏหมายฟรี สายด่วน 1167 อัตราค่าบริการปกติ

โทรสาร :

  • 0-2522-7138
  • 0-2522-7130

เว็บไซต์ : www.lawyerscouncil.or.th

Facebook : @สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนที่ : https://goo.gl/maps/1Y3FBxDANaHgC12z8

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ปิดทำการ : เสาร์ , อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

รถประจำทาง : -สาย 39, 503, 522

Scroll Up