สถาบันอนุญาโตตุลาการ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 5 สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0-2541-2298-9

โทรสาร :

  • 0-2512-8434
  • 0-2512-8436

เว็บไซต์ : https://tai.coj.go.th

Facebook : @taiarbitration

แผนที่ : Thai Arbitration Institute (TAI)

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ปิดทำการ :
 เสาร์ , อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

รถประจำทาง : –

Scroll Up