สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ที่อยู่ : เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ :

  • 0-2247-0901-19
  • Call Center 1386 (สอบถามเกี่ยวกับกัญชา กด 3 เริ่ม 27 ก.พ. 62)

โทรสาร :

  • 0-2246-8526
  • 0-2247-7217

เว็บไซต์ : www.oncb.go.th

Facebook : @ONCB.TH

แผนที่ : https://goo.gl/maps/oXXnybhPpJ6Vg2kaA

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ปิดทำการ : เสาร์ , อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

รถประจำทาง : สาย 13 , 514

Scroll Up