กรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

ที่อยู่ : เลขที่ 120 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4, 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 0-2141-4749

โทรสาร : 0-2143-8826

เว็บไซต์ : www.probation.go.th

Facebook : @departmentofprobation

แผนที่ : https://goo.gl/maps/RkQhaEvQQt6ARyeDA

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ปิดทำการ : เสาร์ , อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

รถประจำทาง : สาย 150ร , 66 , 59

Scroll Up